آشنایی با بیمارستان دوستدار کودک

به نام خدا

 • تاریخچه بیمارستان کودکان بندرعباس

 

مرکز آموزشی درمانی کودکان بندرعباس بازیربنای اولیه 2560مترمربع در سال 1371 درساختمان شماره یک فعلی با بخشهای اطفال یک، دو،سه ونوزادان درساختمانی که اساساً برای بیمارستان ساخته نشده بود افتتاح گردید.

ساختمان شماره یک برطرف کننده نیاز بیماران استان نبوده و باتوجه به نیازشدید، بخش اطفال سه درفروردین ماه سال 1373 با تغییر کاربری و تجهیزآن به بخش ) PICUمراقبت ویژه کودکان ) تبدیل گردید.درسال 1373 تخت فعال 117 و تخت ثابت 95 بوده است.

در سال 1379 باتوجه به نیازبیماران استان به مراقبت های اورژانسی، بخشهای اورژانس اطفال و نوزادان در ساختمان الحاقی شماره دوبه مساحت1648مترمربع بهره برداری شد . همچنین با بهره برداری از فضاهای آموزشی و اداری جدید این ساختمان،فضای کتابخانه آموزشی قدیم با تغییر کاربری به بخش NICU ( مراقبت ویژه نوزادان ) تجهیز و در مجاورت بخشPICUافتتاح گردید.

در مرداد سال 1387 بخش نوزادان قدیم که تاحدودی ماهیت اتاق عمل رادارا بود با انجام تغییرات موردنیاز به عنوان اتاق عمل اطفال افتتاح شد و تاکنون مورد استفاده می باشد . باتوجه به نیاز بیماران جراحی و عمل شده که می بایست در یک بخش مخصوص و مجزا از سایربخش ها تحت مراقبت قرارگیرند با احداث پارتیشن و تغییرکاربری لابی بیمارستان، بخش جراحی اطفال تاسیس شدکه تاکنون نیز مشغول ارائه خدمت می باشد.

درمرداد ماه سال 1389 با تغییر کاربری واحدرختشویخانه، بخش  انکولوژی(خون و سرطان اطفال) با همیاری خیرین جهت درمان کودکان سرطانی استان ساخته و افتتاح گردید وهمین بخش با ارائه خدمات مطلوب، باعث عدم  مراجعه بیماران به سایر استانها و اضافه شدن هزینه های درمان آنهاشده است.

 

لازم به ذکر است ایجادبخشهای جدید وافزایش تخت های ویژه و اطفال، برطرف کننده نیاز بیماران استان نبوده ودر فصل های پاییز و زمستان هرسال تعدادزیادی ازبیماران در راهرو بخشها بستری و انتظار خالی شدن تخت تا 24 ساعت را می کشیدند.که درسال 1393 با افزایش 250مترمربع به بخش اورژانس وافتتاح بخش اطفال سه (تحت نظراورژانس)تاحدودزیادی مشکل تختهای اکسترا وبستری شدن بیمارانرا در راهرو بخشها کاهش داد.

در دی ماه سال 1394 ساختمان شماره سه با بخشهای انکولوژی(خون و سرطان اطفال)

نوزادان و NICUمورد بهره برداری قرارگرفت .دراین سال با بهره برداری از بخش جدید انکولوژی،بخش

 

چهار(عفونی اطفال) جایگزین این بخش شد.

در آذرماه سال 1395 با ادغام بخشهای PICU، NICUوهمچنین قسمتهای اداری، بخش جدیدPICU مراقبت ویژه کودکان با 12تخت ویژه مورد بهر برداری قرارگرفت.

همانطور که از اطلاعات ارائه شده به نظر می آید بیمارستان کودکان از ابتدای بهره برداری استاندارداهای لازم را نداشته ودر هرسال باتوجه به نیاز بیماران استان و امکان ارائه خدمات جدید به بیماران باحضورپزشکان متخصص و فوق تخصص، تا حدامکان با اضافه کردن فضاهای درمانی، سعی درانجام خدمت مطلوب به بیماران راداشته است.

در حال حاضر ساختمان شماره یک و دو به علت قدیمی بودن تاسیسات زیربنایی و فرسودگی کلی نیاز به بازسازی اساسی دارد. اتاق 4 تخته  بیماران در بخش های بستری مرتفع کننده نیازهای هتلینگ بیماران و همراهان نمی باشد،زیرا می بایست در کنار هرتخت اطفال، یک کاناپه جهت استفاده مادرکودک نیز مورداستفاده قرارگیرد.

بخش اورژانس بیمارستان که در سال 1379 در ساختمان الحاقی شماره دو قرارگرفته است استاندارد های لازم راندارد و می بایست تغییرات اساسی در آن صورت گیرد که درحال حاضر به دلیل عدم تخصیص اعتبارلازم،اقدامات لازم صورت نگرفته است.

آمار فعالیت 10 ساله گذشته بیمارستان کودکان که نشان دهنده رشد ارائه خدمات و همچنین  نیاز به افزایش خدمات تخصصی و فوق تخصصی جدید و به روزمی باشد به پیوست حضورتان  تقدیم می شود.

 

 

 • ضرورت راه اندازی ساختمان جدید
 1. عدم تطابق امکنه موجود با فضاهای بیمارستانی بدلیل ساخت آن جهت بیماران مزمن پوستی (جزام)
 2. عدم کفایت فضاهای موجود بدلیل شلوغی های فصلی بدنبال اپیدمی بیماری های ویروسی مثل گاستروانتریت و عفونت های تنفسی
 3. بکارگیری نیروهای خدماتی و پشتیبانی بیش از حد انتظار بعلت پراکندگی ساختمان ها

هزینه بر بودن نگهداشت بیمارستان بعلت فرسودگی ساختمان و تاسیسات

 

آمار خواسته شده

 • تعداد بیماران مراجعه کننده در سال به مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کودکان : 12973
 • تعداد بیماران فوتی در سال : 189
 • در ماه های شلوغ سال که عمدتاً دی و بهمن می باشد ؛ بر اساس وجود 134 تخت مصوب در این مرکز متوسط تعداد بستری های روزانه 183 بیمار بوده که با محاسبه تفاوت برای حدود 50 بیمار تخت اکسترا یا مازاد راه اندازی شده.

(لازم به ذکر است که آمار مربوط به سال 1398 می باشد)

 • بخش هایی که موجود نیست و ضرورت ایجاد دارند : بخش فوق تخصصی ریه و بخش پیوند می باشد.ضمن اینکه سایر بخش های فوق تخصصی هم بصورت ادغام با یکدیگر فعالیت دارند. مثلاً بخش نفرولوژی با گوارش و مغز و اعصاب و یا بخش آسم و آلرژی با عفونی و قلب
 • آماری از بیماران مراجعه کننده از استان های همجوار موجود نیست چرا آنها آدرس خویشاوندان خود در استان هرمزگاه یا شهر بندرعباس را در پرونده بیمار ثبت می نمایند

 

 • اهداف احداث ساختمان جدید
 1. ارائه خدمات بهینه و استاندارد به بیمارستان مراجعه کننده و ارجاعی از سایر شهرستان ها و حتی استان های مجاور
 2. کاهش شاخص مرگ و میر به حداقل ممکن
 3. ارتقاء شاخص کیفیت درمان
 4. جلوگیری از اعزام بیماران به استان های قطب ارجاع
 5. جلوگیری از مراجعه بیماران به استان های مجاور و بدنبال آن کاهش هزینه بیمار و زمان ماندگاری بیماران در سایر استان ها

 

 • مشخصات بیمارستان شامل :
 • 9000متر مربع متراژ و 109 تخت
 • بخشهای بیمارستان شامل اورژانس 14 تخت-بخش خون و سرطان و پیوند استخوان 10 تخت -بخش دیالیز 5 تخت-بخش مراقبتهای ویژه ICU 10 تخت-بخش مراقبتهای ویژه NICU 8 تخت-بخش های بستری در 3 طبقه و 62 تخت
 • بخشهای راهبردی :کلیه بخشهای راهبردی میباشد.
 • یک جلد تفاهم نامه به پیوست میباشد
 • وضعیت کنونی پروژه :
 • اجرای پروژه در مرحله اجرای کامل فنداسیون پارت اول به مساحت 1700 مربع
 • محل تامین منابع مالی : (خیرین-کمکهای دولتی : الف-استانداری هرمزگان ب-سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه ج-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)
 • میزان هزینه کرد تا کنون چهل میلیارد ریال شامل خرید میلگرد- دستمزد آرماتور بند-خاکبرداری و تخریب-مخلوط ریزی- بتن مگر و بتن فونداسیون-تهیه نقشه و تجهیز کارگاه

الف: مبلغ هزینه کرد خیرین تا تاریخ 1/6/99 سی میلیارد ریال

ب: مساعدتهای استانداری و دانشگاه علوم پزشکی تا تاریخ 1/6/99 ده میلیارد ریال

 • نیازهای پروژه برای تکمیل:
 • الف) تامین منابع مالی ب) تهیه مصالح ساختمانی ج) تجهیز بیمارستانی
 • جدول پروژه : به پیوست میباشد
 • برنامه زمانبندی و اعتبار مورد نیاز هر فاز: ( جدول زمانبندی به پیوست میباشد )
 • تعیین و تعهدات پروژه در قبال خیرین :
 • تعهد خیرین یکصد میلیارد ریال
 • نامگذاری بخشها: مقرر گردید در صورت تامین یک سوم3/1 هزینه هر بخش و یا هر طبقه نام خیر و تامین کننده منابع مالی بنام خیر مورد نظرنامگذاری شود.
 • صدور تقدیرنامه و اسناد مالکیت معنوی(از سوی دانشگاه علوم پزشکی اقدام خواهد شد)
 • اطلاعات تماس و ارتباط با مراجعین:
 • خانم صدیقه کیوان: 09173673345
 • آقای عبدالمجید مرادی نسب: 09121218069